Voor wie?

  • U bent man
  • U heeft 24-uurs zorg in de nabijheid nodig
  • U heeft een verstandelijke beperking
  • U heeft geen ernstige psychiatrische-, gedrags-, verslavingsproblematiek
  • U heeft een PGB toegekend gekregen met verblijfsindicatie
  • U heeft tijdens de dag en avond begeleiding en ondersteuning nodig
  • U heeft ondersteuning nodig met uw persoonlijke verzorging
  • U bent in redelijke mate zelfstandig
  • U kunt functioneren binnen een groep